(SLO) VARNOST OSEBNIH PODATKOV

VARNOST OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Ti bodo uporabljeni izključno za vodenje računov, ponudb sa ostalo potrebno dokumentacijo.